Lidgeld

Beste Ouders,
Beste Scouts,
Graag willen wij jullie informeren m.b.t. het betalen van het inschrijvingsgeld voor dit scoutsjaar.
Dit is van groot belang aangezien uw scout zonder deze betaling niet verzekerd is tijdens de activiteiten
en de individuele takken dan ook geen werkingsgeld hebben om het jaar op te starten.
Het inschrijvingsgeld dient ten laatste begin oktober gestort te worden. Bij gebrek aan betaling is het mogelijk
dat uw scout niet meer zal kunnen deelnemen aan de wekelijkse activiteiten, de weekendjes of het kamp.
Inschrijvingsgeld voor scoutsjaar 2023-2024:
SCOUTSLEDEN
Werkingsgeld voor de tak € 40
Verzekering/lidgeld verbond € 42
Bijdrage bus zee-vergadering € 15
Bijdrage groepswerking € 13
Totaal Inschrijvingsgeld leden = € 110
Gelieve het inschrijvingsgeld te storten op volgende rekening:
Naam : 738 Erracht
Rekeningnummer : BE69 7360 7456 5378
Mededeling : naam + voornaam + geboortedatum (dd-mm-jjjj) + tak
Mocht u hierbij nog vragen hebben dan kan u zich steeds richten tot de tak- of groepsleiding.