738 Erracht? Een nieuwe start.

Stilstaan is achteruit gaan en onze verschillende scoutsgroepen, 7de Sint-Michiel en 38ste Beatrijs, hebben de afgelopen jaren te veel stilgestaan. Het werd tijd voor een nieuwe wind, een nieuwe start. Bijgevolg gaan we de geschiedenis verder in als een gemengde scouts onder de naam: Scouts 738 Erracht.

Om de link met onze vorige scoutsgroepen te behouden, kozen we ervoor om onze nummers samen te trekken, nl. 738. ‘Erracht’ verwijst op zijn beurt naar het patroon van onze das, die ons al decennia lang op een bijzondere manier onderscheidt van andere scouten. Het is de naam van de Schotse ruit die gebruikt werd in de klederdracht bij de Clan Cameron of Erracht in de Schotse Hooglanden.

We willen ons vervolgens ook persoonlijk even richten naar de oud-leiding en mensen die deze scouts reeds vele jaren een warm een hart hebben toegedragen en die door deze verandering een (groot) deel van hun jeugd zien verdwijnen. Het is altijd met pijn in het hart dat zo’n beslissing genomen wordt en een deel van het verleden voorgoed begraven wordt. Velen onder ons hebben prachtige tijden beleefd in zowel de 7de als de 38ste. Het koesteren van al deze herinneringen is belangrijk en laat deze mooie herinneringen de fundamenten zijn waarop de 738 Erracht gebouwd zal worden.

We willen ons met deze nieuwe scouts op de kaart zetten binnen Brasschaat en zelfs binnen Antwerpen. We willen niet langer gebonden blijven aan twee scholen, maar ook daarbuiten leden werven en enthousiast maken voor de vurige passie die scouting heeft. We zien altijd graag nieuwe leden komen. We willen nieuw leven blazen in de scouts die we reeds hadden en die opnieuw SCOUTS wordt. Een nieuw likje verf en een enorme boost aan energie, wilskracht, engagement en enthousiasme. Zowel vanuit de leden als vanuit de leiding.

We willen nog meer inzetten op een bloeiende scoutsgroep met veel leden die elkaars beste vrienden zijn en worden. Een scoutsgroep waar iedereen elkaar, de natuur en de dingen respecteert. Dat allemaal met de nodige portie avontuur en scoutsmoedigheid.

Wij zijn alvast bereid dit alles te doen slagen en ons vooral nog harder te amuseren dan dat we al deden. Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als wij.

Stevige linker,
De groepsleiding en voltallige leidingsploeg van 738 Erracht